X
GO
Status for villaks 2024 - se opptak av lanseringswebinaret
18. juni 2024

Fikk du ikke med deg lanseringswebinaret 18.06, hvor leder Torbjørn Forseth presenterte hovedkonklusjonene fra årets statusrapport? Nå kan du se det i opptak!

Historisk lavmål for norsk laks
16. juni 2024

Antall laks som kom fra havet til Norge i fjor var det nest laveste noensinne, og en av tre laksebestander har svært dårlig status. Fortsatt er det lakseoppdrett og klimaendringer som er de største truslene.

Lanseringswebinar for rapporten Status for norske laksebestander i 2024
6. juni 2024

Mandag 17.juni lanseres årets statusrapport for villaks med et webinar.

Internasjonal publisering av nyskapende metodikk fra vitenskapsrådet
26. januar 2024

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utviklet en nyskapende metodikk for å kartlegge tilstanden til sjøørret på stor skala. Nå er arbeidet publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift.

Threats to sea trout in Norway
3. november 2023

For the first time, the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon has assessed the threats from human activities to sea trout. This is an English summary of the report.

Lakselus styrer sjøørreten mot krise
4. oktober 2023

Det står svært dårlig til med sjøørreten i mange vassdrag. Uten betydelige tiltak mot lakselus, kan flere bestander bli kritisk truet.

Lansering av rapport om truslene mot sjøørret
28. september 2023

For første gang har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurdert truslene mot sjøørret. Vi lanserer rapporten 4.oktober, og presenterer hovedfunnene via Teams kl 13:00 samme dag.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2023
1. august 2023

The status of Norwegian wild salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2023 report.

Slik er statusen for norsk villaks i 2023
29. juni 2023

Antallet villaks som kom tilbake fra havet var blant det laveste som noen gang er registrert også i 2022. Stadig flere laksebestander er kritisk truet på grunn av lakselus.

Hva har oppdrettslaks på rømmen å si for villaksen?
5. mai 2023

Årlig rømmer oppdrettslaks og finner veien til elvene, hvor de gyter sammen med villaksen. På Villakskonferansen fikk vi oppsummert hva vi vet om oppdrettslaks på rømmen, og hva det har å si for villaksen.

Lakseskjell gir oss stadig ny kunnskap om laksens liv
4. mai 2023

Et stort antall lakseskjell samlet inn av sportsfiskere og sjølaksefiskere gir oss mye kunnskap om livet til laksen. Det er ikke uten grunn at lakseskjell kalles laksens ferdskriver!

Villakskonferansen 2023 oppsummert
2. mai 2023

Mange forskjellige tema ble presentert på Villakskonferansen 2021. Hele 21 institusjoner presenterte forskning, og det var 39 % kvinnelige foredragsholdere. 

Hvordan påvirkes laksen av endringer i havet?
28. april 2023

Fra 2005 skjedde det en brå nedgang i hvor raskt laksen vokser. På Villakskonferansen fikk vi lære mer om hvordan dette henger sammen med storskala endringer i havet.

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen
27. april 2023

Fiskeutsettinger har potensial for stor påvirkning, viser en gjennomgang av kultivering i 15 elver.

Programmet til Villakskonferansen 2023 er klart
30. mars 2023

25.-26.april arrangerer vi Villakskonferansen 2023. På programmet står over 50 varierte foredrag om villaks. Påmeldingsfrist: 17.april kl 14.

Søk i nyheter