X
GO

Rapporter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks. I tillegg gir vitenskapsrådet ut temarapporter etter spesielle oppdrag fra forvaltningen eller eget initiativ.

 

Vurdering av enkeltbestander

Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (ISSN 1891-442X)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009