X
GO
Er det mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye?
16. januar 2023

Vitenskapsrådet har vurdert om det finnes effektive redskap for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for laks, sjøørret og sjørøye.

Søk i nyheter