X
GO

Farbrot

 

Villakskonferansen 22.-23. januar 2019 i Trondheim

Foredrag med Audun Farbrot - Forskningskommunikasjon: Fra forskning til bedre praksis

 

Hvordan kommunisere forskningsbasert kunnskap til de som kan ta den i bruk?

 

Kort om Audun Farbrot

Foto: Torbjørn Brovold

Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har femten års praktisk erfaring med forskningskommunikasjon særlig rettet mot de som kan ta ny, forskningsbasert kunnskap i bruk.

Farbrot har utgitt to håndbøker om forskningskommunikasjon på Cappelen Damm Akademisk Forlag, og er redaktør for fagbloggen Forskningskommunikasjon

Audun Farbrot er utdannet Executive Master of Management (2012) og siviløkonom (1990) fra Handelshøyskolen BI.

 

 

 

 

Foredrag: Forskningskommunikasjon: Fra forskning til bedre praksis