X
GO

Sekretariat

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ivaretar sekretariatsfunksjonen for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.
 

SEKRETARIAT:
Eva B. Thorstad (leder), Peder Fiske, Torbjørn Forseth og Randi Saksgård

Kontakt:
Telefon: 73 80 14 00
e-postadresser:

Postadresse: Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøks/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim