X
GO

Lakseskjell gir oss stadig ny kunnskap om laksens liv

Publisert: 4. mai 2023

Et stort antall lakseskjell samlet inn av sportsfiskere og sjølaksefiskere gir oss mye kunnskap om livet til laksen. Det er ikke uten grunn at lakseskjell kalles laksens ferdskriver!

Lakseskjell gir oss stadig ny kunnskap om laksens liv
Geir Bolstad (NINA) var invitert til å holde ett av de innledende foredragene den andre dagen av Villakskonferansen 2023.

Samtidig med at laksen vokser, vokser også skjellene. Det blir avsatt ringer i skjellet når det vokser, omtrent som årringene på et tre. Det gjør skjellene svært sentrale i arbeidet med å lære mer om laksens liv.

– Avstanden mellom ringene er det som gjør lakseskjellene til interessant forskningsmateriale. Når laksen vokser sakte, blir det tettere mellom ringene. Et trent øye kan lese lakseskjellet og fortelle hvor gammel laksen er, forteller Geir Bolstad, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Lakseskjellet kan avsløre

  • Smoltalder
  • Sjøalder
  • Tilvekst
  • Tidligere gytinger
  • Om fisken er villaks eller oppdrettslaks

På Villakskonferansen 2023 var Bolstad invitert for å presentere eksempler på ny forskning som utnytter denne viktige kilden til kunnskap.

DNA fra lakseskjellene utvider bruksområdet

Metoden for å lese lakseskjell ble utviklet tidlig på 1900-tallet, men i de senere årene har vi også analysert DNA fra skjellene. Det har utvidet hva slags informasjon vi kan få fra skjellene. 

– Ved å kombinere genetisk informasjon med det vi kan lese direkte ut fra skjellene, har vi for eksempel funnet ut hvilke gener som bestemmer hvor lenge laksen er i havet før den vender tilbake til elva, forteller Bolstad.

Vi kan også finne ut graden av innkryssing av oppdrettslaks ved å bruke DNA fra innsamlede lakseskjell.

Kan se veksten i ulike faser i havet

Ett av eksemplene Bolstad trakk fram i foredraget var arbeidet til Astrid Raunsgard (NINA). Hun har brukt lakseskjellet til å regne ut hvor mange kilo gjennomsnittslaksen har lagt på seg i løpet av ulike faser i havet. Den første sommeren og vinteren i sjøen la laksen på seg over én kilo i 2004. I 2005 bare litt over en halv kilo. Lakseskjellene kunne med andre ord fortelle om en brå nedgang i veksten, som også Knut Wiik Vollset og Kjell Rong Utne snakket om i foredraget om hvordan laksen påvirkes av endringer i havet.

Lakseskjellquiz

I løpet av foredraget fikk konferansedeltakerne bryne seg på en overraskende vanskelig quiz: Hvilken vei ligger skjellet på fisken, A eller B? Mange drevne lakseforskere og -fiskere i salen bommet.

Hvilken vei er lakseskjellet orientert i forhold til fisken? A eller B? Fra Bolstads foredrag på Villakskonferansen 2023.

Bolstad var også en av mange foredragsholdere som sendte en varm takk til alle fiskere som sender inn lakseskjell. Uten dem hadde vi ikke visst så mye om villaksen som vi gjør i dag!

Les mer om innsamling og bruk av lakseskjell i forskning.

Kontakt: Geir Bolstad

Skriv ut
Søk i nyheter