X
GO

41% av norske laksebestander i dårlig tilstand

Publisert: 8. mars 2018

Tilstanden for alle norske laksebestander er nylig klassifisert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand.

41% av norske laksebestander i dårlig tilstand
Foto: Eva B. Thorstad

Vitenskapsrådet har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand (20 %), mens 41 % av bestandene var i dårlig tilstand. Resten av bestandene var i moderat tilstand eller under gjenoppbygging etter å ha vært smittet med parasitten Gyrodactylus salaris.

Menneskeskapte påvirkninger på bestandene

– De største negative påvirkningene på laksebestandene var rømt oppdrettslaks, lakselus, vannkraftregulering og arealinngrep, sier Torbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Dette gjelder både ut fra antall bestander som er påvirket, og ut fra hvor mye de reduserer antall laks til elvene. 

– Lakselus reduserte størrelsen på bestandene mer enn rømt oppdrettslaks, mens rømt oppdrettslaks påvirket flere bestander, sier Forseth. 

I tillegg medfører rømt oppdrettslaks negative genetiske endringer av bestandene, som ikke er vurdert i denne klassifiseringen.

Hele 74 vassdrag var påvirket av arealinngrep. Det er imidlertid vanskelig å vurdere hvordan disse påvirker laksebestandene, særlig når det gjelder forbygninger. 

– Det var overraskede at arealinngrep som forbygninger og kanaliseringer var så vanlig i laksevassdragene, sier Forseth. 


Bakgrunn for klassifiseringen

Klassifiseringen er gjort basert på data om bestandene i perioden 2010-2014. Vitenskapsrådet har tidligere klassifisert 148 elver etter kvalitetsnormen for villaks for denne perioden, og 40 elver til vil snart bli klassifisert. Mange elver har imidlertid laksebestander som ikke kan vurderes på denne måten fordi oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd ikke kan beregnes på grunn av for dårlig eller manglende fangststatistikk, og fordi annen informasjon om gytebestandens størrelse mangler. Vitenskapsrådet har utviklet et enklere system for å vurdere tilstanden i disse laksebestandene, som er brukt i denne rapporten. 

Systemet ligner mye på kvalitetsnormen for villaks, og kan brukes i vannforskriften og i det internasjonale klassifiseringssystemet til NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organisation). 

Last ned temarapport nr. 6 - Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014

Skriv ut
Søk i nyheter