X
GO
Er det mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye?
16. januar 2023

Vitenskapsrådet har vurdert om det finnes effektive redskap for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for laks, sjøørret og sjørøye.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2022
11. november 2022

The status of Norwegian wild Atlantic salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2021 report.

Slik går det med villaksen
15. september 2022

Færre laks kom tilbake fra havet i 2021 enn noen gang tidligere. Betydelige innskrenkinger i fiske gjør at det likevel var flere gytefisk i elvene.

Velkommen til Villakskonferansen 2023
7. juli 2022

Vi inviterer til en konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om laks. Konferansen arrangeres i Trondheim 25. og 26. april 2023.

Ny rapport oppsummerer effekter av predasjon på laks
19. mai 2022

Laks tåler normalt godt at predatorer forsyner seg, men når bestandene blir fåtallige kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet igjen.

Slik står det til i din sjøørretelv
4. april 2022

Nå kan du enkelt sjekke tilstand og påvirkninger for sjøørreten i ulike vassdrag i vår kartløsning.

Unik kartlegging av sjøørreten i Norge
30. mars 2022


En kartlegging av tilstand og påvirkninger i hele 1279 vassdrag gir et unikt grunnlag for å bedre den dårlige situasjonen for sjøørret i Norge.

 Oppdatert status for små og sårbare laksebestander
18. mars 2022

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2021
30. november 2021

The status of Norwegian wild Atlantic salmon is evaluated annually by the Norwegian Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon. This is an English summary of the 2021 report.

Slik er statusen for norsk villaks i 2021
23. november 2021

Situasjonen for villaksen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge.

Nye medlemmer i Vitenskapsrådet
13. januar 2021

Fire av medlemmene i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning takkes nå av, mens fire nye tar fatt på arbeidet sammen med resten av Vitenskapsrådet.

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2020
18. juni 2020

Wild salmon still struggle, despite many mitigation efforts. Increased mortality due to salmon lice is an important reason. 

Slik går det med villaksen i 2020
15. juni 2020

Villaksen sliter fortsatt, til tross for mange gode tiltak. En viktig grunn til dette er at lakselus truer laksen over stadig større deler av landet.

Gjenopplev Sjøørretkonferansen 2020
15. mai 2020

Alle foredragene fra Sjøørretkonferansen 2020 ligger nå enkeltvis i egen spilleliste på YouTube.

Nye råd om beskatning av laks i sjølaksefiske
25. mars 2020

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir i ny rapport råd om beskatning av laks i sjølaksefiske, som et grunnlag for vedtak av nye reguleringer fra fiskesesongen 2021.

Søk i nyheter