X
GO
Unik kartlegging av sjøørreten i Norge
30. mars 2022


En kartlegging av tilstand og påvirkninger i hele 1279 vassdrag gir et unikt grunnlag for å bedre den dårlige situasjonen for sjøørret i Norge.

 Oppdatert status for små og sårbare laksebestander
18. mars 2022

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

Søk i nyheter