X
GO
Nye råd om beskatning av laks i sjølaksefiske
25. mars 2020

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir i ny rapport råd om beskatning av laks i sjølaksefiske, som et grunnlag for vedtak av nye reguleringer fra fiskesesongen 2021.

Søk i nyheter